+90 505 883 30 25
Header Resmi
KAPTAR
Hakkımızda

Kapadokya organik üreticiler birliği Derneği 2009 yılında kurulmuştur. Kapadokya'yı kapsayan coğrafik bölge içinde organik tarıma öncülük etmek , organik üretimi ve üretici sayısını arttırmayı hedeflemektedir.

Organik tarım sürdürülebilir olmalı , kalkınmayı hedeflemeli ,biyolojik çeşitliliğe zarar vermemeli ayrıca erozyon, çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılmasını hedeflemelidir. Bu bağlamda derneğimizin amacı;


Tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak
İnsan,hayvan ve bitki sağlığını korumak
Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması ve yöresel tohumlara sahip çıkmak
Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak
Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek
Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak
Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak
Üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek
Üretici örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım uygulamalarını teşvik etmek
Eko-turizmi,ihracatı ve üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek
Gelecek nesilere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmaktır.

Vizyonumuz Kayseri ‘de organik tarım üretiminin artmasına, tüketicilerin sağlıklı, güvenilir, izlenebilir gıdaya erişimine katkıda bulunmak , üreticileri çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden yapılan sürdürülebilir bir tarım modeline özendirmek.

Bu amaçla geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle vizyonumuz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.