+90 505 883 30 25
Header Resmi
KAPTAR
Tüzük

30.12.2009 yılında kurulan ve kısa adı KAPTAR olan derneğimizin amacı; organik tarımın tanıtılmasına, yayılmasına ve organik üretim ve tüketim konusunda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, bu alanda faaliyetlerde bulunan kişi, kurum ve kuruşlar arasında etkinlikler düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek, mesleki formasyonların gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak, üniversiteler, araştırma kurumları ve KOBİ’lerle gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlamak, organik ürünler ile ilgili iç ve dış pazarın sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak ve denetlemek, sertifikasyon ve denetim aşamalarında organizasyon desteğinde bulunmak, bilgi bankası oluşturarak sağlıklı bilgi akışını sağlamak, dernek logosunun iç ve dış pazarlarda denetimli olarak kullanılabilmesine olanak sağlamak, organik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilimsel araştırma, projelendirme, danışmanlık ve koordinatörlük görevlerini yürütmek, üretim, işletme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgili yerli ve yabancı, özel ve tüzel, kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak, inceleme yapmak, rapor düzenlemek ve kamuoyunu aydınlatmaktır.