+90 505 883 30 25
Header Resmi
ORGANİK TARIM
Organik Tarıma Nasıl Başlanır?

Organik üretim yapacak çiftçi öncelikle üretimi yapacağı arazisinin; geleneksel üretim yapılan bölgelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekmektedir.

Organik tarım; üretimin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir üretim şekli olduğundan, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde ve sözleşme dâhilinde yapılmaktadır. Bu nedenle organik tarıma başlamak isteyen çiftçi yukarıda belirtilen çevre şartları uygun ise aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlayarak kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurur.

• Çiftçinin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri,
• İşletmenin yeri ve konumu,
• Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda tapu kaydı, tamamlanmamış alanlarda ise araziye ait kroki,
• Müracaat edilen arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğuna dair bilgi ve belgeler,
• Gıda işleyen işyeri ise Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi,
• Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi

Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalamış olan orman ve doğal alanlardan ürün toplayacak çiftçi, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alır.
Su ürünleri üretimi yapacak çiftçi Bakanlıktan yetiştiricilik için izin alır. Bakanlıktan yetiştiricilik izni alan çiftçiler organik su ürünleri üretimi yapabilir. Organik su ürünleri üretimi yapacak çiftçi, kamuya ait alanda üretim yapacaksa, ilgili kurumdan alınacak yazılı izin ile yetkilendirilmiş kuruluşa başvurarak sözleşme imzalar.