+90 505 883 30 25
AB ÇİFTLİKTEN ÇATALA İLE BİYOÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİNİ KABUL ETTİ
AB ÇİFTLİKTEN ÇATALA İLE BİYOÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu, 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan ve iklim değişikliği ile mücadele açısından AB’nin 2050 yılına kadar sera gazı salınımlarını net olarak sıfırlamayı amaçladığı yeni büyüme stratejisi “Avrupa için Yeşil Mutabakat” kapsamında, 20 Mayıs 2020 tarihinde adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi için Çiftlikten Çatala (Farm to Fork) Stratejisini ve doğa üzerinde oluşturulan tahribatın giderilmesi için de Biyoçeşitlilik (Biodiversity) Stratejisini kabul etti.

Çiftlikten Çatala Stratejisi çerçevesinde Komisyon 2030 yılına kadar erişilmek üzere somut hedefler ortaya koydu: kimyasal pestisit kullanımını ve riski ile daha zararlı olan pestisitlerin kullanımını % 50 azaltmak, besin kayıplarını yarı yarıya azaltarak gübre kullanımını %20 oranında düşürmek, çiftlik hayvanları ve su ürünleri için antimikrobiyallerin satışlarını % 50 azaltmak ve organik tarım yapılan alanları toplam tarım alanlarının %25'ine yükseltmek. Ayrıca Komisyon, 2030 yılına kadar perakende ve tüketici düzeyinde kişi başına gıda atıklarını yarıya indirmeyi ve gıda sahteciliğine karşı mücadeleyi artırmayı hedefliyor. Tüketicilerin bilinçli, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda seçimleri için Komisyon, uyumlaştırılmış zorunlu paket önü gıda etiketlemesi de önerecek. Biyoçeşitlilik Stratejisi kapsamında ise, 2030 yılına kadar tarım alanlarının en az %10'unun yüksek biyoçeşitliliğe sahip alanlar olması, en az üç milyar yeni ağaç dikilmesi, istilacı yabancı türler tarafından tehdit edilen türlerinin sayısının %50 oranında azaltılması, AB'nin kara ve deniz alanlarının asgaride %30'unun yasal olarak korunması ve ekolojik koridorların birbirine bağlanması gibi somut hedefler belirlenmekte. Tarih: 20 05 2020, Kaynak: Avrupa Komisyonu 1 ve Avrupa Komisyonu 2

2030 yılına kadar organik tarım yapılan tarımsal arazilerin oranını üç katına çıkarmayı hedefleyen yeni gıda politikası

AB’nin Çataldan Çiftliğe (F2F) stratejisi, 2030’a kadar organik tarım alanlarının üç kat artmasını, yani AB’deki tarım arazilerinin % 25’ininin bu alanlarda kullanılmasını hedefliyor. Stratejide; organik gıda pazarının büyümeye devam edeceği ve organik tarımın daha fazla teşvik edilmesi gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda organik tarımın biyoçeşitlilik üzerinde olumlu etkisi olduğu, istihdam imkânları oluşturduğu ve genç çiftçileri cezbettiği ifade ediliyor. Sürdürülebilir uygulamaları desteklemek adına Strateji, hassas tarım, tarımsal ekoloji, tarımsal ormancılık ve karbon çiftçiliği gibi uygulamaları desteklemek için önemli bir finansman akışı olarak yeni “eko-planlar” sunmakta. Tarihi: 20 05 2020, Kaynak:  Euractiv