+90 505 883 30 25
NEDEN KOOPERATİFLEŞMELİYİZ
NEDEN KOOPERATİFLEŞMELİYİZ
• Özellikle küçük işletmelerin çıkarlarını korumak,
• Verimliliğin ve kalitenin arttırılması için gereken girdileri ve teknolojileri sağlamak,
• Elde edilin ürünleri gerçek değeri üzerinden daha rahat pazarlayabilmek,
• Kaynakları etkin kullanmak ,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak ve onların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
• Kırsal alanda yaşayanlar- tarımla uğraşanlar için sürdürülebilir bir gelir yapısını ortaya çıkartmak,
• Özellikle genç nüfus için yeni iş alanları yaratmak,
• Üretim maliyetlerini azaltmak,
• Etkin pazarlama koşullarını yaratmak ve piyasayı yönlendirmede etkin olmak,
• Ortak davranma ve sorumluluk bilincini yerleştirmek ve yaygınlaştırmak,
• Tarımdaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilmek ve kullanabilmek,
• Kamuoyu yaratmak ve ortak çıkarlar doğrultusunda politika baskı grubu oluşturmak,
• Demokratik karar alma sürecini hızlandırmak 
• Dezavantajlı grupların temel gereksinimlere ulaşmasını sağlamak,
• Kırsal alanın ekonomi içindeki etkinliğini arttırmak,
• Tarım ürünleri üreticisinin/ kırsal alanda yaşayanların gelir ve yaşam düzeyini yükseltmek,
• Kalkınma sürecine katkıda bulunmak için, 

Kooperatifleri desteklemeli üretici ve tüketicileri bilinçlendirmeliyiz.